Christelijk Gereformeerde Kerk “'De Bron' (vervolg)

Auteur: Frans Serné

Niet op de fiets of toch
In de jaren 60 liepen wij,het gezin Serné,op zondagochtend vanuit de Johan Coltermanstraat 2-hs in Geuzenveld naar onze kerk 'Rehobot', later 'De Bron' in de Willem Kloosstraat, Geuzenveld-Slotermeer. Een wandeling van ruim drie kwartier. De dienst begon om half tien. Dat betekende vroeg op en voor negenen de deur uit. Voor een gezin met drie (onwillige) kinderen,een hele klus voor onze ouders. Met de fiets of brommer komen was in die jaren niet toegestaan. Tot we ontdekten dat 'zwaardere kerkgangers' wel op de fiets kwamen, hun fietsen stiekem in de buurt parkeerden en het laatste stuk vanaf de Slotermeerlaan liepen. Toen deden wij dat ook. Mijn ouders waren geen trouwe kerkgangers. Na een weeklang elke dag werken (ook zaterdags en op avond overwerken), wilden ze  wel eens uitslapen. Tot grote vreugde van ons, kinderen. Af en toe was dominee van Pagee de voorganger (maar dan in de middagdienst). Een Chr. Geref. dominee die legerpredikant was en fantastisch, realistisch kon vertellen en de nadruk legde op de symboliek in de Bijbel en die vertaalde naar het hedendaagse leven. “Geloof niet letterlijk wat er staat” was zijn devies. Een omstreden dominee voor Chr. Geref. kerkgangers. Ons gezin was echter heel blij met hem. Wij waren vrij-denkers.

Onorthodoxe diensten
Omstreeks 1963 organiseerde hij 'Diensten met Belangstellenden' voor alle gezindten, op zondagavond om zeven uur. Die diensten waren voor iedereen vrij toegankelijk en werden gehouden in de Pniëlkerk. Zeer onorthodoxe diensten, waarbij de organist Piet van Egmond achter het orgel zat. Van Pagee was een woordkunstenaar en geweldig redenaar. Piet van Egmond een fantastische organist en de samenzangen bestonden niet uit psalmen, maar uit gezangen en liederen uit andere bundels.(Voor Chr. Geref. verboden).Wij gingen daar vaak naar toe. Het voelde alsof je naar het theater ging. Vooral mijn vader genoot. Hij was groot fan van Piet van Egmond en ook de uitleg die dominee van Pagee gaf sprak hem zeer aan, wat ook gold voor mijn moeder.

De diensten werden zeer druk bezocht. Op tijd komen was belangrijk.
Al snel werd er uitgeweken naar een grotere locatie, de Lutherse Kerk op het Spui. Wij hadden inmiddels een auto en reden daar vanuit Geuzenveld naar toe. Uit de hele regio Amsterdam kwam men op die diensten af. Ook nu was het belangrijk, om op tijd te komen. Soms stonden mensen rijen dik om binnen te komen. Aantallen van 2000 mensen waren geen uitzondering, vooral als er koren/solisten optraden (heel nieuw en eigentijds).

'De Bron' was daarna voor ons verleden tijd.

Alle rechten voorbehouden

343 keer bekeken

Hans Staphorsius

De Bron, Frans Serné

Wat leuk en goed dat er weer een Geuzenvelder van het 1e uur (Pionier) de weg naar het Geheugen van West heeft gevonden. Welkom Frans en ik hoop en verwacht nog veel stukkies van jouw hand!