Ome Henk (2)

Auteur: Jan Wiebenga
7 Fans
Westerpark

Deze keer iets over de voetbalclub SDZ waar ome Henk zo aan verknocht was. De officiele naam is AVV-SDZ of Amsterdamse Voetbal Vereniging - Samenspel Doet Zegevieren. Opgericht 1 mei 1920.

De kantine van voetbalclub SDZ, rechts zijn nog de kleedkamers en de bestuurskamer Foto: Jan Wiebenga, maart 2009.

De kantine van voetbalclub SDZ, rechts zijn nog de kleedkamers en de bestuurskamer Foto: Jan Wiebenga, maart 2009.

Alle rechten voorbehouden

Samenvatting geschiedenis SDZ 1920-1980
Toen in 1920 de oprichters besloten om een voetbalclub te stichten, zal hun vooral voor ogen hebben gestaan om een buurtclub op te richten, waarin men z’n spanningen en emoties kwijt kon. Immers, de twintiger jaren zijn de geschiedenis ingegaan als de crisisjaren waarin de werkeloosheid hoogtij vierde. Voetballen betekende in die tijd even de zorgen vergeten, waaraan velen zo intens blootstonden.

DES & LUTO
De club ontstond op het Bickerseiland en in de Bickersstraat uit twee clubjes van schooljongens, genaamd DES en LUTO. Het eerste sportterrein was het Entosveld in Amsterdam noord. In 1926 speelde SDZ op een terrein aan de Haarlemmerweg bij Sloterdijk. Door stadsuitbreiding ging de club na 1930, sinds 1922 onder leiding van ome Henk, naar een veld dat grensde aan de boerderij van boer Sjors. Deze was geen voetballiefhebber en pompte ’s nachts de doelgebieden vol water, zodat het veld zondags werd afgekeurd. Op 1 september 1939 verhuisde de vereniging naar het sportcomplex Velserweg. Na de bevrijding speelde SDZ op een terrein aan de van Hogendorpstraat.

Ome Henk stopt na 35 jaar als voorzitter
In 1957 trad ome Henk na 35 jaar af als voorzitter. Hij werd opgevolgd door de de heer Horn. De club verhuisde na onderhuur bij APGS naar de Velserweg. In 1960 kreeg SDZ een veld toegewezen op het sportpark Ookmeer en enkele jaren later naar sportcomplex de Eendracht. In het seizoen 1970-1971 kon de club eindelijk beschikken over zijn nieuwe velden op het sportpark aan de Transformatorweg. Op zaterdag 26 mei 1973 vond de opening van het eigen clubgebouw plaats. Kort voor die opening overleed ome Henk. De huidige voorzitster wil, zonder ook maar iemand te kort te doen, zeggen: “Ome Henk van Gaasbeek, SDZ was uw levenswerk, u kunt trots zijn op uw jongens!”

Ups en downs
Tussen al deze verhuizingen door kende de club met het voetbal zelf vele ups en downs. Een korte samenvatting daarvan tussen 1920 en 1980:
- 1930 kampioenschap eerste klasse AVB, promotie naar KNVB.
- 1933 kampioenschap vierde klasse KNVB, promotie naar derde klasse KNVB.
- 1938 degradatie naar de vierde klasse KNVB.
- 1947 1948, 1951 en 1962 kampioenschap behaald, maar geen promotie.
- 1967 degradatie naar de eerste klasse AVB.
- 1968 degradatie naar tweede klasse AVB.
- 1971 kampioen en promotie naar eerste klasse AVB.
- 1975 kampioen en promotie naar KNVB voor 1e en 2e elftal.

De geschiedenis van na 1980 moet nog geschreven worden. Betrokken vrijwilligers daarvoor worden gezocht, tevens zoekt de club vrijwilligers in al zijn geledingen. Van bestuursleden tot kantinemedewerkers. Zie voor meer informatie de website van de club www.avv-sdz.nl

Jubileum
Op 1 mei 2010 bestaat de AVV-SDZ 90 jaar. Reden voor een feestje? In ieder geval wens ik de club ‘in deze 90 jaar’ nog vele overwinningen. Het kan nog.

Gepubliceerd: 9 april 2009

Lees ook deel 1 over ome Henk.

Alle rechten voorbehouden

1339 keer bekeken

Han Beaux red.SDZ

groepsfoto sdz bestuursleden enz.

Op deze groepsfoto zit het echtpaar gaasbeek prominent te midden van andere bestuursleden en ander betrokkenen bij SDZ. De foto is rond 1950 gemaakt. kijk even op: www.avv-sdz.nl/index.php?menu_id=352