Beestenboel (3)

1 Fan
Geuzenveld

Voor mijn gevoel had je vroeger veel meer vogels dan tegenwoordig. Als het de tijd was dat de diverse vogels naar het zuiden vlogen had je onafzienbare zwermen in de lucht.

Mijn vader (Piet Warmerdam) op de voorgrond aan het vissen aan de Albardagracht. Vaak zaten er veel meer 'heren' te vissen.

Mijn vader (Piet Warmerdam) op de voorgrond aan het vissen aan de Albardagracht. Vaak zaten er veel meer 'heren' te vissen.

Alle rechten voorbehouden
Heel veel mussen

Het was als kind heel leuk om naar te kijken en we lagen dan vaak in het gras aan de slootkant om alles goed te zien. De musjes waren ook nog in grote hoeveelheden aanwezig en het waren van die brutale rakkertjes die heel dichtbij kwamen als we zomers ons brood buiten op mochten eten.

Zwaan op bezoek

Er waren in onze sloot natuurlijk ook zwanen en dat waren dieren waar je bij uit de buurt moest blijven van mijn moeder. Wij hadden onze schuur(tje) aan de straatkant en op een dag kwam er een zwaan bij ons de schuur in. Mijn moeder heeft - in mijn herinnering - het beest met de bezem weg moeten jagen en het was het gesprek van de dag.
Ik heb ook een keer gezien dat een zwaan achter een rat aanzat. Prachtig gezicht met de vleugels uitgespreid en blazend en sissend nam de zwaan een spurt en het water spetterde in het rond. Een nest met jongen was helemaal link want de zwanen waren dan zeer agressief in het verdedigen van hun kroost. Als een ander beest maar in de buurt kwam stonden de zwanen paraat om aan te vallen. Het was voor ons kinderen in ieder geval heel mooi om te zien.

Vissen en vissen

Mijn vader hield van vissen (ook om op te eten) en was vaak aan de slootkant te vinden. Wij gingen af en toe kijken en dat vond mijn vader helemaal niet leuk want met ons gespring om hem heen joegen we alle vissen weg.
Vanaf de tijd dat we in de Wigbolt woonden was mijn vaders visstek meestal aan de Albardagracht. Aangezien mijn vader een hartinfarct had gehad en was afgekeurd had hij tijd genoeg om overdag met een aantal vissers aan een mooi stukje gracht heerlijk naar de dobber te staren en ondertussen alle nieuwtjes te bespreken. Die mannen van de gracht hadden het heel gezellig met elkaar en er is menig flesje drank door de thee gegaan. Langzamerhand werd de groep kleiner door verhuizingen en overlijden van de diverse visvrienden en voor zover ik weet is mijn vader de enige die nog in leven is. Als een van de mannen een behoorlijke vis had gevangen kwamen we wel eens kijken en bewonderden de vangst.
Laatst zei mijn vader tegen me dat hij de visvriendentijd de mooiste tijd uit zijn leven vond.

Beet

Op een dag wierp mijn vader vol vuur zijn hengel uit en kwam op een of andere wijze de vishaak als een boemerang vlak boven zijn oog vast te zitten. Aangezien het een weerhakengevalletje was konden de diverse visvrienden de boel niet ontzetten en hebben ze de lijn doorgeknipt en is Pa Piet met weerhaak en al naar de huisarts gefietst.
Toen de dokter na veel moeite de haak los had gekregen vroeg hij heel droog of mijn vader het haakje nog nodig had. Het was een groot geluk dat die gezellige haak niet in zijn oog was gekomen. Zo zie je maar weer dat zelfs hengelen gevaarlijk kan zijn.

Gepubliceerd: 27 april 2009


Klik hier voor alle verhalen van Marie-Anja.

Alle rechten voorbehouden

640 keer bekeken

5 reacties

Voeg je reactie toe
Channah van Straaten

Reactie op Jan en Wilma

Inderdaad is het een mooie foto qua rust en compositie. Maar denkend aan wat zich onder water aan dierenleed zal/kan gaan afspelen kan ik daar niet van genieten.
Er zijn nog steeds mensen die denken dat vissen geen gevoel hebben. En van tijd tot tijd worden daar nog steeds - in mijn ogen totaal onnodige, want dierenleed veroorzakende - onderzoeken naar gedaan, die iets bewijzen wat tientallen jaren geleden al wetenschappelijk bewezen is. Eerlijk gezegd heb ik het gevoel dat denken dat vissen geen gevoel hebben gebruikt wordt als excuus om toch maar door te gaan met dat 'sport'vissen. Uiteraard geldt dat ook voor het nuttigen van andere 'consumptiedieren' (God betere het woord), met name in de bioïndustrie, die geen pijn zouden voelen als ze onverdoofd gecastreerd worden of hun staartjes geknipt worden (varkens), ze oormerken door de gevoelige oren gejaagd krijgen, ze van hun kalveren gescheiden worden (koeien) etc. etc. etc.
Natuurlijk was in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw nog niet zo veel bekend over de misstanden in de opbloeiende bio-industrie, die in de jaren daarna een steeds hogere vlucht heeft genomen. En wellicht dacht bijna iederéén nog dat vissen geen gevoel hadden.
In mijn eerste reactie zei ik dat ik op mijn handen moest zitten om niet al te zeer op deze materie te reageren. Ik ben even van mijn handen afgekomen om mijn standpunt toe te lichten, omdat juist in diezelfde jaren 50 en 60 in Geuzenveld mijn bewustzijn ten opzichte van de verantwoordelijkheid die we tegenover dieren hebben zich ontwikkeld heeft, o.a. door de weerzin die ik voelde jegens dat 'sport'vissen.

Bezoeker

Vissen

Ben het helemaal met jullie eens maar.......mij werd vroeger wijs gemaakt dat vissen geen pijn voelden! Nu weet ik natuurlijk beter.
Niet dat ik ooit gevist heb maar kan me voorstellen dat er veel meer mensen waren die dat dachten.
Heel, heel vroeger veronderstelden mensen zelfs dat baby's geen pijn konden ervaren. (Heb ik ooit een ergens gelezen). Je moet er toch niet aan denken.
Ondanks het vissen, vind ik het wel een hele mooie foto.

Bezoeker

"SPORT"VISSEN

Ik ben ook tegen "sport"vissen. Wat mij betreft wordt het direct verboden.
Moet altijd lachen om die zgn stoere (zielige) ventjes die in camouflagepakken, legergroene tenten, een uitrusting die niet zou misstaan op de Katwijk 72 en weet ik veel met wat voor overdreven, opgewaardeerde, overgewaarde rotzooi ze aan de kant van het water zitten te vissen. En als je ze dan zo'n ielig voorntje ziet slaan dan denk ik toch wat zijn het toch een stelletje stumpers. Hte blijft in mijn ogen dierenmishandeling
zo'n gemeen en vennijnig haakje in de bovenlip van een vis jassen.
Ga wat zinnigers doen met jullie leven "sport"vissers.

Channah van Straaten

Nogmaals vogels en vissen

De vorige reactie was dus van mij. Blijkbaar werkt de verplichting om naam en e-mailadres in te voeren toch niet echt optimaal. ;-)

Bezoeker

Vogels en vissen

De onafzienbare zwermen vogels die vanaf hier in het najaar naar het zuiden vliegen - én de zwermen vogels die juist vanuit het noorden hierheen vliegen - zijn echt niet verminderd. Ik herinner mij wel dat ik mij pas echt bewust werd van de vogeltrek toen ik in 1957 in Geuzenveld kwam wonen. Maar waar ik nu woon - Amsterdam Zuid - zie ik die zwermen ook.
Dat er mider mussen zijn is een feit. Daar staat tegenover dat er in de stad veel meer andersoortige vogels zijn komen wonen dan pakweg 40, 50 jaar geleden.
In de strenge winters in de jaren 50 kwamen de eenden, en ook de zwanen, vanaf de Albardagracht de straten ingelopen. Bij ons wisten ze dat dat niet voor niets was, ze werden vanaf het balkon gevoerd. Ook wij werden door onze ouders gesommeerd de zwanen met rust te laten, net zoals we andere dieren met rust mesten laten. Toch heeft menige zwaan - waarschijnlijk juist daardoor - uit mijn had gegeten.
Wat de vissen betreft. Ik zit op mijn handen om daar niet al te erg op in te gaan. Ik ben tegen iedere vorm van dierenmishandeling, dus ook tegen het vangen van vissen, en dat was ik ook al in de tijd dat ik in Geuzenveld woonde. Die vissers aan de Albardagracht vormen voor mij dus een van de minpunten aan het wonen in Geuzenveld.