Kerken Slotermeer-Geuzenveld in de opbouwjaren ’50/’60

7 Fans
Geuzenveld-Slotermeer

Het aantal kerkgebouwen dat in de beginfase van Slotermeer/Geuzenveld werd gebouwd gaf een goed beeld van de religieuze verhoudingen in de begintijd van Slotermeer-Geuzenveld.

De katholieken hadden hun kerkgebouwen als eersten op orde. Reeds in 1954 werd de St. Catharinakerk op de hoek van de Burgemeester Eliasstraat en de Burgemeester Vening Meineszlaan in gebruik genomen. Drie jaar later volgde de O.L.V. van Lourdeskerk nabij de rotonde aan de Slotermeerlaan, en weer drie jaar later werden de eerste diensten gehouden in de O.L.V. van Zeven Smarten aan de Aalbersestraat. Daar konden de protestanten wat van leren.

 wie, wat, waar, wanneer Kerken in Slotermeer en Geuzenveld 1 -- Foto's: Beeldbank van het Stadsarchief - Fotobewerking: Willem Verbruggen

wie, wat, waar, wanneer Kerken in Slotermeer en Geuzenveld 1 -- Foto's: Beeldbank van het Stadsarchief - Fotobewerking: Willem Verbruggen

Alle rechten voorbehouden

De gereformeerden kerkten aanvankelijk in de Aula van de (openbare) Klaas de Vriesschool aan de Leeuwendalersweg, of in de Pniëlkerk (1954) in Bos en Lommer. In 1957 werd de kerkzaal van de Sionskerk aan de Dr. H. Colijnstraat ( toen nog nr. 22) in gebruik genomen. Uit geldgebrek konden de benedenzalen pas twee jaar later worden afgebouwd. Detail: de glazen wanden van de kerkzaal lekten van begin af aan als een mandje. Na eerdere minder ingrijpende herstelpogingen werd het houtwerk van beide glaswanden vervangen door een soort betonnen kozijnen, waarbij de oorspronkelijke vormgeving zoveel mogelijk werd gehandhaafd. Eind jaren ’60 wordt ‘De Olijftak’ (Burgemeester Rendorpstraat) ‘bijgehuurd’ van de doopsgezinde gemeente, en in 1969 aangekocht.

 Foto's: Beeldbank van het Stadsarchief - Fotobewerking: Willem Verbruggen Kerken in Slotermeer en Geuzenveld 2 -- Foto's: Beeldbank van het Stadsarchief - Fotobewerking: Willem Verbruggen

Foto's: Beeldbank van het Stadsarchief - Fotobewerking: Willem Verbruggen Kerken in Slotermeer en Geuzenveld 2 -- Foto's: Beeldbank van het Stadsarchief - Fotobewerking: Willem Verbruggen

Alle rechten voorbehouden

De hervormden waren langzamer wat kerkbouw betreft. In 1956 werd de Opstandingskerk (‘De Kolenkit’) nabij het Bos en Lommerplein in gebruik genomen, maar pas in 1961 was De Hoeksteen (nu: De Ontmoeting) aan de Louis Couperusstraat gereed.

Al in 1956 werd door de doopsgezinde gemeente ‘De Olijftak’ aan de Burgemeester Rendorpstraat in gebruik genomen (later: Gereformeerde Kerk), en de Vrijgemaakt Gereformeerde Kerk had vanaf 1963 het kerkgebouw ‘De Kandelaar’ (later: Leger des Heils) aan de Burgemeester Vening Meineszlaan. 
Van de protestantse kerken heeft slechts ‘De Hoeksteen’ nog de oorspronkelijke bestemming, zij het dat het nu een ‘fusiegebouw’ voor hervormden en gereformeerden is.
Eveneens na een fusie in 1993 is bij de katholieken alleen de O.L.V. van Lourdes (nu: het Nieuwe Verbond) nog in gebruik als R.K. kerk, waarbij de St. Catharina en de O.L. Vrouw van Zeven Smarten als R.K. Kerk buiten dienst werden gesteld.

Overigens was (ook) in de beginjaren het aantal niet-kerkelijken aanzienlijk. Dit komt tot uitdrukking in het grote aantal openbare scholen. In een volgend artikel zal ik proberen de ‘scholen van het eerste uur’ in kaart te brengen.

Met het bovenstaande is de lijst waarschijnlijk niet geheel volledig. Reacties op dit artikel zijn daarom welkom, zodat deze ‘religieuze beginperiode’ van Slotermeer-Geuzenveld zo compleet mogelijk wordt vastgelegd voor ‘later’.

Alle rechten voorbehouden

3133 keer bekeken

27 reacties

Voeg je reactie toe
Okko Steensma

Re: Re: Meer kerken in Nieuw-West

Willem Verbruggen:
Sybrand Bakker:Er is in de Jan van Kuijckstraat in Geuzenveld jarenlang een wijkgebouw van de NH gemeente Amsterdam-West geweest. Tot kerkbouw is het wegens geldgebrek nooit gekomen en het wijkgebouw is later gesloten.In Overtoomse Veld is de Tituskapel neergezet door de Hervormde Gemeente-Amsterdam-Sloten, bouwjaar 1969. Verkocht aan de Christelijk-Gereformeerden in 1976. Hiervoor kerkte men in het Cartesius Lyceum in de Piet Mondriaanstraat. In Slotervaart zijn er diverse zaaltjes geweest, onder andere 't Heem.De Hervormde Gemeente Amsterdam-Sloten heeft in 1961 de Ark geopend in de van Ollefenstraat achter het Sierplein. Dit gebouw is aangewezen als gemeentelijk monument en nog steeds in gebruik.Gereformeerd kerkte eerst in een noodgebouw, later in de 'Open Hof' aan de Pieter Calandlaan. De kerk is afgestoten en nu in gebruik als gezondheidscentrum.Ik ben zelf jarenlang deel uitgemaakt van de kerkenraad, en ik heb ook een boekje geschreven over de geschiedenis van Hervormden in Slotervaart-Overtoomse Veld. Ik ben graag tot nadere inlichtingen bereid.
Heel erg bedankt voor deze reactie. Heel ver weg in mijn herinnering was er inderdaad 'iets' in de Johan van Kuijkstraat ('achter' het voorste deel van de Sam van Houtenstraat. Beneden bedrijven en wijkgebouw, boven kleine woningen). Graag verneem ik meer over jouw boekje, en hoe eventueel nog verkrijgbaar. Eigenlijk ben ik (ook) op zoek naar een 'collega' die de kerken in Osdorp/Overtoomse Veld/Slotervaart in kaart weet te brengen. Samen met mijn schrijfsels leggen we dan misschien toch de geschiedenis van de Kerken in Nieuw West vanaf de opbouwjaren '50-'60 vast voor later. Gráág contact!
De redactie van het Geheugen van West weet me snel te vinden!

WIllem, ik las in jouw stukje over de Open Hof in Slotervaart.
Na mijn Geuzenveldse tijd, waarin wij kerkten in de Sionskerk, kwamen wij na onze verhuizing naar Osdorp in 1967 in de Opgang terecht. Het was toen net de mooie grote stenen Opgang. Het oude houten gebouwtje ernaast, langs de Hoekenes stond er nog wel en werd m.i. voor andere doeleinden gebruikt. Ik herinner mij in de Opgang, drie diensten op zondag, namelijk 09.00, 10.30 en 19.00. De diensten werden bij toerbeurt geleid door ds. Marseille en ds. Tissink. Ds. Tissink stond ook regelmatig in de Open hof. De vaste predikant was daar ds. ten Hoeve.

Jan van Zijp

Re: Chr. Geref. Kerk Rehoboth, later De Bron

Willem Verbruggen:
In het artikel ontbreekt helaas toch nog een kerkgebouw. In 1960 werd aan de Willem Kloosstraat (tussen de Burg. Roëllstraat en de Louis Couperusstraat) door de Chr. Geref. Kerk een houten noodkerk in gebruik genomen, die de naam ‘Rehoboth’ kreeg. In 1967 werd dit noodgebouw vervangen door een stenen gebouw. De naam ‘Rehoboth’ bleef tot 1990. Na een fusie met de Ned. Geref. Kerk werd de naam van het kerkgebouw gewijzigd in ‘De Bron’. De oude en de nieuwe naam hebben meer met elkaar gemeen als op het eerste gezicht lijkt: in de Bijbel staat dat Izaäk, de zoon van Abraham, een waterput aanlegde op de plaats van een bron en die plek Rehoboth noemde.

Gek eigenlijk, daar stond eerst een noodgebouw daar ging ik vroeger naar de kerk onder leiding van ds.van Smeden. Als er dat catechisatie was dan konden wij aan Klaas, de zoon van de dominee, horen of de dominee aanspreekbaar was. Het was toen een hout barak met een heuse kerkklok.

Sybrand Bakker

Re: Re: Meer kerken in Nieuw-West

Willem Verbruggen:
Sybrand Bakker:Er is in de Jan van Kuijckstraat in Geuzenveld jarenlang een wijkgebouw van de NH gemeente Amsterdam-West geweest. Tot kerkbouw is het wegens geldgebrek nooit gekomen en het wijkgebouw is later gesloten.In Overtoomse Veld is de Tituskapel neergezet door de Hervormde Gemeente-Amsterdam-Sloten, bouwjaar 1969. Verkocht aan de Christelijk-Gereformeerden in 1976. Hiervoor kerkte men in het Cartesius Lyceum in de Piet Mondriaanstraat. In Slotervaart zijn er diverse zaaltjes geweest, onder andere 't Heem.De Hervormde Gemeente Amsterdam-Sloten heeft in 1961 de Ark geopend in de van Ollefenstraat achter het Sierplein. Dit gebouw is aangewezen als gemeentelijk monument en nog steeds in gebruik.Gereformeerd kerkte eerst in een noodgebouw, later in de 'Open Hof' aan de Pieter Calandlaan. De kerk is afgestoten en nu in gebruik als gezondheidscentrum.Ik ben zelf jarenlang deel uitgemaakt van de kerkenraad, en ik heb ook een boekje geschreven over de geschiedenis van Hervormden in Slotervaart-Overtoomse Veld. Ik ben graag tot nadere inlichtingen bereid.
Heel erg bedankt voor deze reactie. Heel ver weg in mijn herinnering was er inderdaad 'iets' in de Johan van Kuijkstraat ('achter' het voorste deel van de Sam van Houtenstraat. Beneden bedrijven en wijkgebouw, boven kleine woningen). Graag verneem ik meer over jouw boekje, en hoe eventueel nog verkrijgbaar. Eigenlijk ben ik (ook) op zoek naar een 'collega' die de kerken in Osdorp/Overtoomse Veld/Slotervaart in kaart weet te brengen. Samen met mijn schrijfsels leggen we dan misschien toch de geschiedenis van de Kerken in Nieuw West vanaf de opbouwjaren '50-'60 vast voor later. Gráág contact!
De redactie van het Geheugen van West weet me snel te vinden!

Ik heb zelf nog één exemplaar van dit boekje (er zijn er 300 gemaakt). Ik kan het eventueel inscannen. In Osdorp was er de Sloterkerk (in het dorp Sloten), en de Uitweg, beide hervormde kerken. De Uitweg is in 1987 of 1989 gesloopt er staan nu woningen. Overigens zijn de namen van alle predikanten op http://www.dominees.nl te vinden, maar dan moet je wel een beetje weten welke Hervormde gemeentes er zijn geweest in Nieuw-West. Je moet zoeken op Amsterdam-Sloten, Amsterdam-West en Sloten NH. Vanaf 1980 is alles opgegaan in de Hervormde Gemeente Amsterdam

esther blankenzee van koeverden

Pius. X kerk

goede morgen,

Zelf ben ik geboren in 1966. ik woonde met mijn ouders in de johan greivestraat en we waren Katholiek. onze huizen waren van een katholieke woningbouw vereniging, we gingen naar de katholieke kerk, de pius x kerk, waar ik ook gedoopt ben. ik hoorde twee jaar terug dat deze kerk al gesloopt is. we zaten, mijn broer en zus en ik, op katholieke scholen in de buurt. De rafaelschool, pius xlyceum en dominicusmavo in oud west zijn mijn scholen geweest. Jammer dat sommige gebouwen zo snel zijn verdwenen.

Martin van Dorst

Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten

Ook wij zijn in 1969 in deze kerk getrouwd. Allebei woonden we op Geuzenveld. Na de plechtige kerkdienst was onze receptie in de zaal onder de kerk.
De zaal onder de kerk werd in de volksmond "de blauwe zaal" genoemd. Als kleine jongen van ongeveer 10 jaar heb ik daar taltennis gespeeld maar ook op een fotohobbyclub gezeten. Weer later gingen we daar op zaterdagavond vrij dansen.

Ik heb mooie herinneringen aan die gouwe ouwe tijd.

Groetjes

Willem Verbruggen

Re: Meer kerken in Nieuw-West

Sybrand Bakker:
Er is in de Jan van Kuijckstraat in Geuzenveld jarenlang een wijkgebouw van de NH gemeente Amsterdam-West geweest. Tot kerkbouw is het wegens geldgebrek nooit gekomen en het wijkgebouw is later gesloten.In Overtoomse Veld is de Tituskapel neergezet door de Hervormde Gemeente-Amsterdam-Sloten, bouwjaar 1969. Verkocht aan de Christelijk-Gereformeerden in 1976. Hiervoor kerkte men in het Cartesius Lyceum in de Piet Mondriaanstraat. In Slotervaart zijn er diverse zaaltjes geweest, onder andere 't Heem.De Hervormde Gemeente Amsterdam-Sloten heeft in 1961 de Ark geopend in de van Ollefenstraat achter het Sierplein. Dit gebouw is aangewezen als gemeentelijk monument en nog steeds in gebruik.Gereformeerd kerkte eerst in een noodgebouw, later in de 'Open Hof' aan de Pieter Calandlaan. De kerk is afgestoten en nu in gebruik als gezondheidscentrum.Ik ben zelf jarenlang deel uitgemaakt van de kerkenraad, en ik heb ook een boekje geschreven over de geschiedenis van Hervormden in Slotervaart-Overtoomse Veld. Ik ben graag tot nadere inlichtingen bereid.

Heel erg bedankt voor deze reactie. Heel ver weg in mijn herinnering was er inderdaad 'iets' in de Johan van Kuijkstraat ('achter' het voorste deel van de Sam van Houtenstraat. Beneden bedrijven en wijkgebouw, boven kleine woningen). Graag verneem ik meer over jouw boekje, en hoe eventueel nog verkrijgbaar. Eigenlijk ben ik (ook) op zoek naar een 'collega' die de kerken in Osdorp/Overtoomse Veld/Slotervaart in kaart weet te brengen. Samen met mijn schrijfsels leggen we dan misschien toch de geschiedenis van de Kerken in Nieuw West vanaf de opbouwjaren '50-'60 vast voor later. Gráág contact!
De redactie van het Geheugen van West weet me snel te vinden!

Sybrand Bakker

Meer kerken in Nieuw-West

Er is in de Jan van Kuijckstraat in Geuzenveld jarenlang een wijkgebouw van de NH gemeente Amsterdam-West geweest. Tot kerkbouw is het wegens geldgebrek nooit gekomen en het wijkgebouw is later gesloten.

In Overtoomse Veld is de Tituskapel neergezet door de Hervormde Gemeente-Amsterdam-Sloten, bouwjaar 1969. Verkocht aan de Christelijk-Gereformeerden in 1976. Hiervoor kerkte men in het Cartesius Lyceum in de Piet Mondriaanstraat.

In Slotervaart zijn er diverse zaaltjes geweest, onder andere 't Heem.
De Hervormde Gemeente Amsterdam-Sloten heeft in 1961 de Ark geopend in de van Ollefenstraat achter het Sierplein. Dit gebouw is aangewezen als gemeentelijk monument en nog steeds in gebruik.

Gereformeerd kerkte eerst in een noodgebouw, later in de 'Open Hof' aan de Pieter Calandlaan. De kerk is afgestoten en nu in gebruik als gezondheidscentrum.

Ik ben zelf jarenlang deel uitgemaakt van de kerkenraad, en ik heb ook een boekje geschreven over de geschiedenis van Hervormden in Slotervaart-Overtoomse Veld. Ik ben graag tot nadere inlichtingen bereid.

Willem Verbruggen

Re: Re: Re: Re: Lid van de kerk

Kees Hendriks:
Volgens mij was de Kolenkit in die tijd niet Hervormd, maar Gereformeerd (synodaal)

De Opstandingskerk (De Kolenkit) was een hervormde kerk. Op een paar honderd meter op de Bos en Lommerweg was de Pniëlkerk, en die was gereformeerd. Toch bedankt voor het meedenken.

Willem Verbruggen

Re: waar kerkten ze nog meer?

evert van bunnik:
Ik herinner me ook dat de Hervormden, voor het gereedkomen van De Hoeksteen kerkten in de aula van de Burg.De Vlugtschool en in een houten noodkerkje op de hoek Vening Meineszlaan/Slotermeerlaan.

Dank! Ik ga proberen dat te achterhalen.

Willem Verbruggen

Re: Re: Re: Lid van de kerk

Kees Hendriks:
Willem Verbruggen:Peter:Kan iemand mij informatie verschaffen over de familie Vledder of familie van Keulen welke in een van deze kerken 'gezeten' heeft (als lid uiteraard) ?Of is er iemand die een van deze families kent en hun verhalen ?Zelf ben ik ook lid geweest van de gereformeerde kerk (van Ds. Mul) welke nu de Bron heet, en een kerk in Geuzenveld volgens mij de Hervormde Kerk (van Ds. Janssen). Gaarne verneem ik uw reactiesMet vriendelijke groet,Peterhyena.peter@gmail.comHallo Peter,'De Bron' (vroeger Rehobothkerk) was een Christelijk Gereformeerde Kerk.Ds. Jansen van de Hervomde kerk komt me niet bekend voor. Er woonde een fam. Van Keulen in de R. de Beerenbrouckstraat, maar of en waar die kerkten weet ik niet. Fam. Vledder komt mij min of meer bekend voor vanuit de Geref. Sionskerk (en uit Baantjer.....)U bedoelt Ds. G. Janssen (inmiddels overleden); was predikant van de kerk "De Kandelaar", gelegen in Slotermeer, aan de Burgemeester Vening Meineszlaan. Deze kerk was toen "Gereformeerd Vrijgemaakte kerk buiten het verband", tegenwoordig "Nederlands Gereformeerd" en is samengegaan met de Christelijk Gereformeerde kerk aan de Willem Kloosstraat, "De Bron"geheten. Het kerkgebouw "De Kandelaar" is nu in handen van het Leger des Heils. Voor zover ik kan nagaan is er in Geuzenveld en Slotermeer geen Hervormde Kerk geweest, tenzij de Pniëlkerk daaronder viel aan de Bos en Lommerweg. De "Sionskerk" aan de Dr. H. Colijnstraat was de Gereformeerde Kerk (synodaal), thans een PKN-kerk. Of de door u genoemde families lid waren van een van deze kerken weet ik niet te melden.

De Pniëlkerk is vanaf de bouw tot aan de buitengebruikstelling als kerk altijd gereformeerd geweest.

evert van bunnik

waar kerkten ze nog meer?

Ik herinner me ook dat de Hervormden, voor het gereedkomen van De Hoeksteen kerkten in de aula van de Burg.De Vlugtschool en in een houten noodkerkje op de hoek Vening Meineszlaan/Slotermeerlaan.

Willem Verbruggen

Re: Re: Re: Lid van de kerk

Kees Hendriks:
Willem Verbruggen:Peter:Kan iemand mij informatie verschaffen over de familie Vledder of familie van Keulen welke in een van deze kerken 'gezeten' heeft (als lid uiteraard) ?Of is er iemand die een van deze families kent en hun verhalen ?Zelf ben ik ook lid geweest van de gereformeerde kerk (van Ds. Mul) welke nu de Bron heet, en een kerk in Geuzenveld volgens mij de Hervormde Kerk (van Ds. Janssen). Gaarne verneem ik uw reactiesMet vriendelijke groet,Peterhyena.peter@gmail.comHallo Peter,'De Bron' (vroeger Rehobothkerk) was een Christelijk Gereformeerde Kerk.Ds. Jansen van de Hervomde kerk komt me niet bekend voor. Er woonde een fam. Van Keulen in de R. de Beerenbrouckstraat, maar of en waar die kerkten weet ik niet. Fam. Vledder komt mij min of meer bekend voor vanuit de Geref. Sionskerk (en uit Baantjer.....)U bedoelt Ds. G. Janssen (inmiddels overleden); was predikant van de kerk "De Kandelaar", gelegen in Slotermeer, aan de Burgemeester Vening Meineszlaan. Deze kerk was toen "Gereformeerd Vrijgemaakte kerk buiten het verband", tegenwoordig "Nederlands Gereformeerd" en is samengegaan met de Christelijk Gereformeerde kerk aan de Willem Kloosstraat, "De Bron"geheten. Het kerkgebouw "De Kandelaar" is nu in handen van het Leger des Heils. Voor zover ik kan nagaan is er in Geuzenveld en Slotermeer geen Hervormde Kerk geweest, tenzij de Pniëlkerk daaronder viel aan de Bos en Lommerweg. De "Sionskerk" aan de Dr. H. Colijnstraat was de Gereformeerde Kerk (synodaal), thans een PKN-kerk. Of de door u genoemde families lid waren van een van deze kerken weet ik niet te melden.

Pniëlkerk is een Gereformeerde Kerk geweest. De Kolenkit (Opstandingskerk)was (volgens mij) de enige Hervormde Kerk tot ook de Hoeksteen (nu: De Ontmoering) in Slotermeer werd gebouwd.

Peter

Re: Re: Re: Lid van de kerk

Kees Hendriks:
Willem Verbruggen:Peter:Kan iemand mij informatie verschaffen over de familie Vledder of familie van Keulen welke in een van deze kerken 'gezeten' heeft (als lid uiteraard) ?Of is er iemand die een van deze families kent en hun verhalen ?Zelf ben ik ook lid geweest van de gereformeerde kerk (van Ds. Mul) welke nu de Bron heet, en een kerk in Geuzenveld volgens mij de Hervormde Kerk (van Ds. Janssen). Gaarne verneem ik uw reactiesMet vriendelijke groet,Peterhyena.peter@gmail.comHallo Peter,'De Bron' (vroeger Rehobothkerk) was een Christelijk Gereformeerde Kerk.Ds. Jansen van de Hervomde kerk komt me niet bekend voor. Er woonde een fam. Van Keulen in de R. de Beerenbrouckstraat, maar of en waar die kerkten weet ik niet. Fam. Vledder komt mij min of meer bekend voor vanuit de Geref. Sionskerk (en uit Baantjer.....)U bedoelt Ds. G. Janssen (inmiddels overleden); was predikant van de kerk "De Kandelaar", gelegen in Slotermeer, aan de Burgemeester Vening Meineszlaan. Deze kerk was toen "Gereformeerd Vrijgemaakte kerk buiten het verband", tegenwoordig "Nederlands Gereformeerd" en is samengegaan met de Christelijk Gereformeerde kerk aan de Willem Kloosstraat, "De Bron"geheten. Het kerkgebouw "De Kandelaar" is nu in handen van het Leger des Heils. Voor zover ik kan nagaan is er in Geuzenveld en Slotermeer geen Hervormde Kerk geweest, tenzij de Pniëlkerk daaronder viel aan de Bos en Lommerweg. De "Sionskerk" aan de Dr. H. Colijnstraat was de Gereformeerde Kerk (synodaal), thans een PKN-kerk. Of de door u genoemde families lid waren van een van deze kerken weet ik niet te melden.

Excuses, betreffend misverstand aangaande Ds. Janssen. Inderdaad bedoelde ik ook deze desbetreffende Ds.

Dank betreffend uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Peter

Kees Hendriks

Re: Re: Re: Lid van de kerk

Volgens mij was de Kolenkit in die tijd niet Hervormd, maar Gereformeerd (synodaal)

Kees Hendriks

Re: Re: Lid van de kerk

Willem Verbruggen:
Peter:Kan iemand mij informatie verschaffen over de familie Vledder of familie van Keulen welke in een van deze kerken 'gezeten' heeft (als lid uiteraard) ?Of is er iemand die een van deze families kent en hun verhalen ?Zelf ben ik ook lid geweest van de gereformeerde kerk (van Ds. Mul) welke nu de Bron heet, en een kerk in Geuzenveld volgens mij de Hervormde Kerk (van Ds. Janssen). Gaarne verneem ik uw reactiesMet vriendelijke groet,Peterhyena.peter@gmail.com
Hallo Peter,
'De Bron' (vroeger Rehobothkerk) was een Christelijk Gereformeerde Kerk.
Ds. Jansen van de Hervomde kerk komt me niet bekend voor. Er woonde een fam. Van Keulen in de R. de Beerenbrouckstraat, maar of en waar die kerkten weet ik niet. Fam. Vledder komt mij min of meer bekend voor vanuit de Geref. Sionskerk (en uit Baantjer.....)

U bedoelt Ds. G. Janssen (inmiddels overleden); was predikant van de kerk "De Kandelaar", gelegen in Slotermeer, aan de Burgemeester Vening Meineszlaan. Deze kerk was toen "Gereformeerd Vrijgemaakte kerk buiten het verband", tegenwoordig "Nederlands Gereformeerd" en is samengegaan met de Christelijk Gereformeerde kerk aan de Willem Kloosstraat, "De Bron"geheten. Het kerkgebouw "De Kandelaar" is nu in handen van het Leger des Heils. Voor zover ik kan nagaan is er in Geuzenveld en Slotermeer geen Hervormde Kerk geweest, tenzij de Pniëlkerk daaronder viel aan de Bos en Lommerweg. De "Sionskerk" aan de Dr. H. Colijnstraat was de Gereformeerde Kerk (synodaal), thans een PKN-kerk. Of de door u genoemde families lid waren van een van deze kerken weet ik niet te melden.

Willem Verbruggen

Re: Lid van de kerk

Peter:
Kan iemand mij informatie verschaffen over de familie Vledder of familie van Keulen welke in een van deze kerken 'gezeten' heeft (als lid uiteraard) ?Of is er iemand die een van deze families kent en hun verhalen ?Zelf ben ik ook lid geweest van de gereformeerde kerk (van Ds. Mul) welke nu de Bron heet, en een kerk in Geuzenveld volgens mij de Hervormde Kerk (van Ds. Janssen). Gaarne verneem ik uw reactiesMet vriendelijke groet,Peterhyena.peter@gmail.com

Hallo Peter,

'De Bron' (vroeger Rehobothkerk) was een Christelijk Gereformeerde Kerk.
Ds. Jansen van de Hervomde kerk komt me niet bekend voor. Er woonde een fam. Van Keulen in de R. de Beerenbrouckstraat, maar of en waar die kerkten weet ik niet. Fam. Vledder komt mij min of meer bekend voor vanuit de Geref. Sionskerk (en uit Baantjer.....)

Peter

Lid van de kerk

Kan iemand mij informatie verschaffen over de familie Vledder of familie van Keulen welke in een van deze kerken 'gezeten' heeft (als lid uiteraard) ?
Of is er iemand die een van deze families kent en hun verhalen ?
Zelf ben ik ook lid geweest van de gereformeerde kerk (van Ds. Mul) welke nu de Bron heet, en een kerk in Geuzenveld volgens mij de Hervormde Kerk (van Ds. Janssen).

Gaarne verneem ik uw reacties

Met vriendelijke groet,
Peter
hyena.peter@gmail.com

willem van 't wout

kerkek

In de kerk olv smarten werd soos gehouden en films gedraaid.

Willem Verbruggen

Re: re:De andere kant van het geloof

Okko Steensma:
Ik denk dat ik wat minder vast zat aan 'mijn kerk'. Ik hoorde, net als Hilbert, van huis uit bij de Opgang, maar voelde mij steeds vaker thuis in de Uitweg. Later heb ik in de Uitweg mijn huidige vrouw ontmoet, maar we zijn getrouwd in de Opgang omdat we dit een mooiere kerk vonden. De dominee (C.B. Roos)was echter weer van de Uitweg. Onze kinderen zijn allen gedoopt in de Hervormde kerk.

Hallo Okko,
Ik heb geprobeerd een beeld te geven van de kerken in Slotermeer - Geuzenveld, simpelweg omdat ik van de andere nieuwe stadsdelen weinig weet. Jij hebt na je Geuzenveldse jaren nog lang in Osdorp e.o. geleefd en gewoond. Misschien kun jij proberen een overzicht te creëren van de beginjaren van Osdorp/Slotervaart en evt. Overtoomse Veld? Jij weet er vast veel van. Dan krijgen we op die manier toch een mooi 'Geheugen van Kerkelijk Nieuw West'. Denk er eens over?
Groet,

Okko Steensma

re:De andere kant van het geloof

Ik denk dat ik wat minder vast zat aan 'mijn kerk'. Ik hoorde, net als Hilbert, van huis uit bij de Opgang, maar voelde mij steeds vaker thuis in de Uitweg. Later heb ik in de Uitweg mijn huidige vrouw ontmoet, maar we zijn getrouwd in de Opgang omdat we dit een mooiere kerk vonden. De dominee (C.B. Roos)was echter weer van de Uitweg. Onze kinderen zijn allen gedoopt in de Hervormde kerk.